Förskola i Rockneby

Constructio är duktiga på konstruktion

– Vi sparar både tid och pengar när vi använder prefabricerade väggelement från Constructio. Det säger Anna Joelsson som är projektledare på Hansa Bygg i Kalmar, som just nu färdigställer en förskola i Rockneby utanför Kalmar.

Förskolan i Rockneby är byggd enligt Kalmarmodellen, som är det sätt som Kalmar Kommun utformar sina förskolor. Modellen bygger bland annat på att två avdelningar placeras så att de kan dela på gemensamma utrymmen. I Rockneby

– Vi arbetar mycket med kommunen och har även gjort liknande byggnader, säger Anna Joelsson som är projektledare på Hansa Bygg.

Hansa Bygg är byggföretaget med 60-70 anställda och som bygger det mesta, mycket större byggentreprenader men som också erbjuder byggservice. Förskolan i Rockneby är till stora delar byggd av prefabelement från Constructio och för Anna Joelsson är det första gången hon arbetar med prefabelement i trä.

– Det var Constructio som kontaktade oss och kollade projekt med oss. De fick ritningar och tog fram produktionsritningar. Nu är inte projektet klart ännu men jag upplever att vi har sparat tid på att använda prefabricerade delar. Dessutom har det inneburit kostnadsbesparingar. Montage av väggelement och takstolar tog två veckor och sedan kunde vi påbörja taket. Några delar har vi platsbyggt, då de var för små för att prefabriceras, men det var sådant vi var överens om från början.

Förskolan i Rockneby påbörjades vid årsskiftet och ska stå klart till nästa årsskifte. Anna beskriver det som ett tidspressat projekt och att de haft lite förseningar men att de ligger bra till i tid ska hinna klart på utsatt tid. När det gäller samarbetet med Constructio beskriver Anna det som positivt.

– I just det här projektet, som är en generalentreprenad, har inte Constructios styrkor kommit fram helt och hållet. De är proffsiga och är duktiga på konstruktion, vilket gör att deras kunnande kommer ännu mer till sin rätt vid totalentreprenader där de kan vara med och påverka konstruktionen. För oss på Hansa Bygg innebär det att vi kan få ner byggkostnaderna och samtidigt öka kvaliteten på det vi levererar, säger Anna Joelsson projektledare på Hansa Bygg.

Förskola i Rockneby

Ort: Rockneby

Beställare: Hansa Bygg i Kalmar

Constructios tankar

Constructio har levererat väggelement och takstolar till förskolan i Rockneby utanför Kalmar. Projektledaren Anna Joelsson menar att de både sparat tid och pengar på att använda prefabricerade element från Constructio