Projekteringstjänster

Vi strävar efter att vara den självklara partnern som ger goda råd och ser till att dagens byggnormer följs hela vägen från idé till färdigställandet av byggnationen. Vår erfarenhet är att man under byggprocessen inte har riktigt klart för sig vad en byggnation egentligen innebär. Vi hjälper dig med olika lösningar, ger Dig gärna goda råd och tänker ut det du inte tänkt ut.

Vi projekterar med modern CAD i vår ritproduktion och använder modern datorteknik i vår kommunikation. Vi gestaltar byggnationen innan du sätter igång och bygger. Allt detta för att Du skall vara säker på Ditt byggprojekt och ha kontroll på hur det kommer att se ut när byggnationen är klar. Inget är varken för stort eller för litet för oss. Vi tillhandahåller det du behöver för att Du skall kunna genomföra Ditt byggprojekt.

En god projektering är en central byggsten i ett lyckat husbygge.

Vi erbjuder totalprojektering med hög kompetens och tekniskt kunnande, där våra kunder värdesätts högt och betraktas som vår största tillgång.

  • Upprättande av arkitektritningar. Skisser, kompletta bygglovsritningar och bygghandlingar.
  • Upprättande av konstruktionsritningar. Tillverknings-, monterings-, detalj- och byggsystemsritningar.
  • Materialspecifikationer.
  • Kontrollansvar enligt PBL.
  • Rådgivning vid nybyggnation av bostadshus.